занималня
Информация за нашата занималня

Ученическа занималня ТОНИ

се грижи за усвояване на учебния материал от Вашите деца. Всеки ден предлагаме и допълнителни упражнения, тестове и други занимания, които да водят до по-голямо израстване на креативните, изобретателните, градивните, конструктивните и творчески процеси при учениците. Това са беседи, ролеви, забавни и развлекателни игри с учебна цел по етика, взаимоотношения и актуални проблеми. Работим с ученици от I до V клас, както и с деца в предучилищна група.