Цени
Цените в ученичeска занималня Тони

ЦЕНИ

Занималня ТОНИ, Варна е целогодишна ученическа  занималня за деца в подготвителна група и ученици от първи до пети клас.

Цената  полудневно обучение  е 13 лв

/ включва топъл обяд, вземане или водене на детето до училище, подготвяне на учебния материал, както и допълнителни занимания в центъра и навън /

Цената на целодневното обучение е 18 лв

/ включва храна, занимания в учебния център и извън него/