Цени
Цените в ученичeска занималня Тони

ЦЕНИ

Занималня ТОНИ, Варна е целогодишна ученическа  занималня за деца в подготвителна група и ученици от първи до пети клас.

Цената  полудневно обучение  е 12 лв

/ включва топъл обяд, подготвяне на учебния материал, както и допълнителни занимания в центъра и навън /

Цената на целодневното обучение е 15 лв

/ включва храна, занимания в учебния център и извън него/

Цена за 1 месец посещение  285 лв

/включва топъл обяд, подготвяне на учебния материал, както и допълнителни занятия в центъра./

Цена за консултация с Логопед 20 лв
/1 астрономичен час/