ЛОГОПЕД

Занималня Тони предлага за всички деца занятия със специалист-логопедЛогопедът е специалист, който се занимава с нарушения в говора, правописа, способността за четене и писане и за създаване на текстове и математически операции.

Занятията  с логопед в Занималня ТОНИ са индивидуални и са по предварителен график.